Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

ann16
You are my only hope
The truth that dealt the consequence
I know you don't feel the same
You're sensible but it doesn't make sense
I know I'm gonna weep my heart out
You know I'm gonna try much harder
— you, my everything
Reposted fromaviee aviee
ann16
1555 784d 500
ann16
5203 1166
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaasteya asteya
ann16
6815 ab72
9089 ca30 500

of-23:

‘Sometimes it takes a wrongdoer to show you where you’re doing wrong.’

Reposted fromof-23 of-23
ann16
You can have feelings for someone but not want to date them. People are complex.
— Nanalew https://www.youtube.com/watch?v=S2gaBhVxYCs
Reposted fromnotenough notenough
ann16
(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
ann16
9521 07f5
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viadianazet dianazet
ann16
4691 b613
Reposted fromoitnb oitnb viaportretintymny portretintymny
ann16
ann16
7046 6411
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaAlwaysMe AlwaysMe
ann16
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaprezesowa prezesowa
ann16
8714 c769
ann16
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viaguniaaaaaa guniaaaaaa
ann16
I was fine.  Before you I was fine.  Now I'm fucking pathetic.
— skins
Reposted fromhysterie hysterie vialonely-girl lonely-girl
ann16
1361 c547 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 06 2015

ann16
I pick my poison and it's you
Nothing can kill me like you do
You're going straight to my head
And I'm heading straight for the edge
I pick my poison and it's you
I pick my poison and it's you.
— Rita Ora - Poison
Reposted fromwithout-something without-something
ann16
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway
ann16
W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.
Reposted fromtwarze twarze
ann16
 Jak mamy wiedzieć, jak dużo jest zbyt dużo?  Zbyt dużo, zbyt szybko?    Zbyt dużo informacji?    Zbyt dużo zabawy?    Zbyt dużo miłości?    Zbyt dużo, by pytać?    I kiedy wszystkiego jest zbyt dużo, by to utrzymać?
— Meredith Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl