Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

ann16
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vialonelyjulia lonelyjulia
ann16
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafullmoon fullmoon
ann16
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viafullmoon fullmoon
ann16
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafullmoon fullmoon
ann16
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viatransfuzja- transfuzja-

October 31 2018

ann16
7090 197d 500
ann16

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
ann16
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver

October 25 2018

ann16
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viakitsunesoba kitsunesoba
The question now is, will my feelings for you be changed? I’ve lived in you all these months–coming out, what are you really like? Do you exist? Have I made you up?…
— Virginia Woolf, from a letter to Vita Sackville-West c. March 1928
(via violentwavesofemotion)
Reposted frombackground background viakitsunesoba kitsunesoba
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakitsunesoba kitsunesoba

October 11 2018

ann16
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
ann16
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
ann16
2230 f46c
Reposted fromzenibyja zenibyja viaodyssey odyssey

September 27 2018

ann16
"A może warto dalej żyć, przetrwać złe chwile i później z pobłażliwym zdumieniem przypomnieć sobie te drobne okruchy klęsk i dziwić się, że tyle mogły znaczyć kiedyś i tak niewiele brakowało do ostatecznego kroku.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute

September 26 2018

ann16
Nie wymienię ciebie. Przykro mi.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
ann16
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
ann16
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viablonde-troubelle blonde-troubelle

September 19 2018

ann16
Niczego wtedy tak bardzo nie chciałam jak tego, abyś zniknął raz na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl