Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

ann16
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
ann16
4165 ab93 500
Trinity Bridge, Saint Petersburg (Russia)
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawildhorses wildhorses
ann16
"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos
ann16

October 19 2017

ann16
1869 3cec 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey vialenifca lenifca
9689 8368

chadwicc:

shwit:

tacticlean

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viadobry dobry
ann16
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
ann16
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viasiostry siostry
ann16
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaredstripes redstripes
ann16
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
ann16
5657 871b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialost-in-space lost-in-space
ann16
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
ann16
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove vialieve lieve
ann16
8981 d29b
Reposted fromzuli zuli viakentoquer kentoquer

October 12 2017

ann16
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viaTheEvexe TheEvexe
9207 9bf3

Mind=Blown

Reposted frommyry myry viaikari ikari
ann16
5376 268c 500
Reposted fromfungi fungi viaangry-mushroom angry-mushroom
ann16
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaaknatazs aknatazs
3176 aa8e 500

agentromanoffsir:

some carrie fisher tweets to brighten your day

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viavaira vaira

September 11 2017

papurrcat:

Here’s one for the Ranya shippers

Commissioned by lezbian-activity

Reposted fromitslikerufus itslikerufus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl