Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

ann16

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja.

— Edward Stachura
Reposted fromyourtitle yourtitle vialadymartini ladymartini

July 18 2017

ann16
"Oh Love,
I dare not speak your name
For if I speak your name
U will hear my voice trembling.
Oh Love,
I dare not meet your gaze
For if I meet your gaze
You will see my eyes wanting.
Then all is lost.

Better not to see
Better not to hear
And never speak your name.

Oh Love,
I dare not stand too near
For if I stand too near
You will hear my heart beating.
Oh Love,
I dare not see you smile
For if I see you smile
U will catch my soul singing
Then all is lost.

But when I speak your name is
When I cant believe that there is another world.

And when you are all alone
As I am all alone
Do you ever speak my name?
— Liberty's secret - movie
Reposted byHod40 Hod40

July 16 2017

ann16
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C "Brud"
Reposted fromaletodelio aletodelio

July 14 2017

ann16
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaSenyia Senyia
ann16
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viablackheartgirl blackheartgirl

July 13 2017

ann16
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo

July 10 2017

ann16
0297 0f76

serious:

who were you?

ann16
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaazazel azazel
ann16
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4426 f51a 500

thequeenandherswan:

THE STRUGGLE IS REAL.

Reposted fromabitnotgood abitnotgood
ann16
2942 037f
Reposted fromtfu tfu viaoutline outline
ann16
To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać. 
— Oczami Mężczyzny
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
ann16
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaarrima arrima
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaarrima arrima
4362 6007

ddarkahn:

pimpdaddies:

elementary school libraries have gotten wild

oh my god

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viagaf gaf
ann16
0232 f714
3220 594e
Reposted frommakswilczur makswilczur viaaviee aviee
8875 9cda 500
Reposted fromerial erial viaTheEvexe TheEvexe

July 06 2017

ann16
5110 c1ca
Reposted fromoutoflove outoflove viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl