Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

ann16
0378 c1c6
Reposted from2017 2017 viamadamemonroe madamemonroe

January 15 2018

ann16
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viaolvide olvide
ann16
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel

January 07 2018

ann16
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMyrszaa Myrszaa

January 05 2018

ann16
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viasiostry siostry
ann16
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamrthewafel mrthewafel

January 04 2018

ann16
ann16
ann16
4918 87ab 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashinein shinein
ann16
5589 05dd
Reposted fromnutt nutt
ann16
Nie mogę oddychać  [...] Oddaj mi moje życie
ann16
I fall in love with you every single day and I just wanna tell you I am
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

December 18 2017

ann16
0734 0080 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMigotliwa Migotliwa
ann16
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje

November 17 2017

ann16
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
ann16
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaou ou
ann16
8368 76b5 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viacolagatji colagatji
1180 d31b

stormly:

floreseia:

f l o r e s e i a

follow my instagram and send me your username for a full blog rate x
Reposted fromSkydelan Skydelan
ann16
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viafckit fckit

November 15 2017

ann16
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viamacka123 macka123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl