Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

ann16
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viainmybetterworld inmybetterworld

June 26 2017

ann16
2389 5def 500
Reposted fromnfading nfading viakamykowata kamykowata
ann16
6154 42f5 500
Reposted fromnazarena nazarena viaazazel azazel

June 18 2017

6675 3f0e 500

June 12 2017

ann16

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viasatyrlane satyrlane
ann16
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viamielle mielle

June 01 2017

ann16
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacyna cyna

May 24 2017

9434 23ce 500
Reposted fromnudes nudes

May 23 2017

4166 75b0 500
Reposted fromprettywomen prettywomen
ann16
3554 4fb9 500
Reposted fromsarazation sarazation viakortufka kortufka

May 18 2017

ann16
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.

May 17 2017

1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viapiehus piehus

April 20 2017

ann16
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viaPstryk Pstryk
ann16
I czego teraz chcesz? Całego życia w jedną noc?
— B. Schlink "Lektor"
Reposted fromszelestyna szelestyna viayveee yveee
ann16
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viapersona-non-grata persona-non-grata
ann16
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
ann16
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak

July 07 2015

ann16
You are my only hope
The truth that dealt the consequence
I know you don't feel the same
You're sensible but it doesn't make sense
I know I'm gonna weep my heart out
You know I'm gonna try much harder
— you, my everything
Reposted fromaviee aviee
ann16
1555 784d 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
ann16
5203 1166
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaasteya asteya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl