Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

ann16
Nazywaj rzeczy po imieniu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaembrace embrace
ann16
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viajustmine justmine
Sponsored post
feedback2020-admin
ann16
2138 8c87 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
ann16
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
ann16
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustmine justmine

February 20 2019

ann16
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurwajegomac kurwajegomac
ann16
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaareyoumine areyoumine
ann16
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaareyoumine areyoumine
ann16
Tylko nic nigdy nie chciej ode mnie. Niczego mi nie zabraniaj. Nie oczekuj.
— Frajda, Marta Dzido
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamaddaleinee maddaleinee
ann16
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaphotoola photoola
ann16
Kochaj to, co niczyje, a stanie się twoje,
kochaj to, co złamane a stanie się proste.
Kochaj to, co szkaradne a stanie się piękne,
kochaj to, co zmarznięte, a stanie się ciepłe.
Kochaj to, co umarło, a z martwych powstanie,
kochaj to, co zgubione, a znaleźne dostaniesz.
Kochaj to, co ulotne, a stanie się wieczne,
kochaj to, co zdradziło, a stanie się wierne.
Kochaj to, co przeklęte, a stanie się boskie,
kochaj to, co Cię rani, a przestanie boleć.
Kochaj to, co niesforne, a stanie się cacy,
kochaj to, co nieśmiałe, a pokaże swe kły.
Kochaj to, co jest smutne, a wnet się uśmiechnie,
kochaj to, co bezdomne, a dom zbudujecie.
Kochaj to, co nie kochasz, a czas zatrzymasz,
kochaj to, co znajome, a odmieni swą twarz.
Kochaj to, co ubogie, a zostaniesz bogaczem,
kochaj to, czego nie ma, a zobaczysz... że jest!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaBlueBerryyy BlueBerryyy

February 11 2019

ann16
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viagonnabebetter gonnabebetter
ann16
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaweruskowa weruskowa
ann16
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viaweruskowa weruskowa

February 07 2019

ann16
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaKacSousse KacSousse
ann16
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
ann16
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia
ann16
Już nie pamiętam jak było źle, o co nam poszło, zgubiłem się
I gdybym mógł- cofnąłbym czas chciałbym to przeżyć kolejny raz
 Czułem najmocniej i tego mi brak.
— Kortez
Reposted fromyannim yannim
ann16
5250 d1e1 500
Reposted fromniemoc niemoc

February 06 2019

ann16
4855 d320
Reposted from100p 100p viaTheEvexe TheEvexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...